top of page

100%

אודות

פעילות הארגון:

 • הפצת יהדות

 • הדפסת וחלוקת ספרי קודש

אמת 9 הינו ארגון יהודי חרדי שמפיץ יהדות.  הארגון קיים לשם שמים משנת 2009. על ידי האמת באמצעות המידע שאנו מספקים, אנו מקווים שאנשים התקרבו לקב"ה, יקיימו מצוות, ישמרו שבת, יאכלו כשר, וכן הלאה. אנו מאמינים שאדם שרוצה לדעת את "האמת", הוא חייב לעשות כמה פעולות שיאפשרו לו לראות את האמת:
 

 • לאכול רק ורק אוכל כשר

 • לשמור את הברית 

 • לא לפגום בעניים (להוציא את הטלוויזיה/ אינטרנט לא כשר)

 • לקרוא את החומש עם הפירושים (פשט רמז דרש סוד)

 • להתחבר לרבנים

 • ללכת לשיעורי תורה

 • לקבוע עתים לתורה

 • לקיים מצוות עשה ולא תעשה 

 

השם של הארגון:

 שם הארגון הינו אמת 9. ו"אמת" בגימטריה הוא 9 ולכן השם של הארגון:

 א מ ת  9

 1+ 40+ 400=441

 4+4+1=9

 _________________

בברכה,

ארגון אמת 9 

teshuva book.png
cover F.jpg

מכתבי תודה וברכה לארגון

מכתב תודה יעקב שטרן אילת השחר-page-001.jpg
מכתב תודה-page-001.jpg
תודה על תרומת הסידורים - כסלו תשפ א-pag
thank you letter rubin.jpg
Thank you moshe gantz
emet9_ayelet_shachar-page-001.jpg
letter_hadar.jpg
eli_zinger.jpg

השיעורי תורה שאנו מעלים לזיכוי הרבים הם לעילוי נשמות:

כל נשמות הצדיקים

ולכל הנשמות שאין מי שיגיד עליהם קדיש

ת.נ.צ.ב.ה.

bottom of page