top of page
11942887_s.jpg
לוח תאריך פטירת צדיקים
ימי הילולה של צדיקים לפי חודש – יארצייט

(*הערה: יש דעות שונות לגבי יום הפטירה של חלק מהצדיקים שכתובים כאן. נא להתייעץ עם רב אם יש ספק)

*יום הילולה מתייחס ליום שבו צדיק נפטר. ביום זה עושים סעודת מצוה לכבוד הצדיק שנפטר. יש מנהג ללמוד תורה לעילוי נשמת הנפטר ולעסוק בכתבי הנפטר שהשאיר אחריו. בליל ההילולה מדליקים נר 24 שעות בבית.

הירשם כאן אם ברצונך לקבל התראות במייל על יום השנה של פטירת צדיקים.

נשלח פעם בשבוע לפני יום ראשון.

11942887_s.jpg
bottom of page