תשובות מאת הרב דוד שלום נקי שליט"א 
לשאול את הרב שאלה לחץ כאן
 

1   2   3   4   5   6   7

שאלה -#260217 

שם השואל/ת מירי בת חוה שרה 

שלום רב! כבוד הרב שמענו שיש אנשים שבנישואים שניים מתחתנים עם רב ושני עדים ולא ברבנות... רציתי לשאול מה כבוד הרב חושב על זה תודה רבה.

תשובה

לכבוד הגברת הנכבדה מירי תחי'

 אין שום היתר להינשא שלא על ידי הרבנות, ולצערנו הרב נישואין שלא ברבנות יכולים לגרום מכשולים רבים, כי אם אין ברשימות שהם נשואים, ואם חס ושלום תהיה תקלה שהיא, אף אחד לא יכול לדעת, ובאמת הילדים  ממזרים ח"ו, ועוד ועוד מכשולים רבים, ואין כאן המקום להאריך, לכן בודאי תקנה גדולה ישנה שלא להינשא ללא אישור מהרבנות, וחובה גמורה על כל ידיעה שלכם על זוג שנישאו בלא ידיעת הרבנות, לדווח מיידית לרבנות על כך, ומה' תשאו ברכה. 

בברכת התורה
דוד שלום נקי

 

 

 

 

שאלה - 2-#010217 

שם השואל/ת אפרת 

כבוד הרב שלום וברכה. אני נוהגת לומר בבוקר ברכות השחר וברכות התורה ואחר כך שמע ישראל ועמידה. האם יש חובה מבחינת ההלכה על אשה ספרדייה לקרוא עוד משהו בבוקר כגון פסוקי דזמרא או משהו אחר חוץ ממה שאני עושה? תודה רבה.

תשובה

לכבוד הגברת הנכבדה אפרת תחי'
  אין שום חוב לאשה, לא ספרדיה ולא אשכנזיה, להוסיף על זה. ואם רוצה והדבר לא מפריע לה ולבעלה ולתפקוד הבית, יכולה להוסיף עוד מפסוקי דזמרה וכיוצא בזה, ותבוא עליה ברכה. אבל תשים לב שלא לברך את הברכות בשם ומלכות, וכגון ברוך שאמר וישתבח ושאר ברכות קריאת שמע, לא תחתום את הברכה בשם השם, אלא תאמר ברוך מלך מהולל בתשבחות, ולא ברוך אתה השם. וכן בכל הברכות הללו.
 
כדאי לעיין בחוברת "סדר היום בהלכה ובאגדה" שיש בה עוד פרטי דינים בנושאים אלו בשפה קלה ונעימה.
 
בברכת התורה
דוד שלום נקי

 

שאלה - 2-#010217 

שם השואל/ת בתיה ג.

שלום כבוד הרב. חזרתי בתשובה לא מזמן וקשה עם ברכות הנהנין. אם ברכתי "שהכל נהיה בדברו" על מים ואחר כמה זמן רציתי לשתות או לאכול עוד משהו שברכתו "שהכל" - ולא כיוונתי בברכה הראשונה על עוד דברים נוספים ולא יצאתי מחוץ לבית– האם עלי לברך שוב "שהכל נהיה בדברו"??? יש זמן מוגבל? תודה.

תשובה

לכבוד הגברת הנכבדה בתיה ג. תחי'
 אין זמן מוגבל לברכה ראשונה, ויכול לברך בבוקר על דעת שיאכל וישתה כל היום, כל שלא עשה הפסק או היסח הדעת כיציאה לחוץ, שינה וכדומה. וכמו שמצוי באברכי כולל שמברכים בבוקר על תה או קפה, ושותים לאחר מכן במשך כמה שעות על סמך הברכה הראשונה. ובכל אופן אם בירך שהכל על מים, ואחר כך רוצה לאכול או לשתות משקה אחר, אם כיוון מראש, אין צריך לברך, אבל כשלא כיוון, אם הדבר השני יותר חביב לו מהמים צריך לברך, למשל שתה מים ואחר כך חשקה נפשו לשתות קולה או מיץ שזה חביב לו יותר מהמים, יברך שהכל. והוא הדין אם אכל פרי כגון תפוח ולא כיוון על פרי אחר, ולאחר כמה דקות חשקה נפשו לאכול אפרסק שהוא חביב לו יותר, מברך שוב העץ.
 
כדאי לעיין בחוברת "הסעודה בהלכה ובאגדה" שיש בה עוד פרטי דינים בנושאים אלו בשפה קלה ונעימה, ובכך יקל מעליכם בהלכות אלו.
 
בברכת התורה
דוד שלום נקי

 

 

שאלה - 1-#010217 

שם השואל/ת צילה 

שלום לכבוד הרב - מה החובה על אשה נשואה ורווקה בעניין הפרשת חלה? האם מעיקר הדין חובה על אישה לאפות חלה פעם בשנה ולהפריש? על כמה מפרישים עם ברכה ובלי?

תשובה

לכבוד הגברת הנכבדה צילה תחי'
 מצות ההפרשה מוטלת על בעל העיסה, בין איש בין אשה, אלא שמכיון שהאשה היא עקרת הבית ומצויה יותר בבית ועליה מוטלת מלאכת האפיה, לכך הטילו חכמים מצוה זו עליה, והיא קודמת לבעלה. ועוד טעם, משום שהיא איבדה חלתו של עולם [אדם הראשון, שהוא ראשית בני האדם, כשם שהחלה ראשית עריסותיכם], והכשילה אותו בעבירה לאכול מעץ הדעת, וגרמה לו מיתה.
ומכל מקום טוב שלפחות פעם בשנה, תכבד את בעלה שיפריש הוא, כדי לזכותו במצוה. ויש נוהגים כן בעשרת ימי תשובה, שאולי מצוה זו תכריע את הכף.
שיעור הקמח כדי להתחייב בחלה, הוא: 520 דרהם [הדרהם הוא מטבע שהיה מצוי בזמנם], כמבואר ברמב"ם ובשלחן ערוך (סימן שכד), ושיעור הדרהם הוא: 3 גרם בדיוק. נמצא שהלש עיסה בשיעור קילו ו-560 גרם, חייב להפריש חלה עם ברכה, אבל בפחות משיעור זה, אין צורך להפריש כלל ואפילו בלי ברכה.
וכדאי לעיין בחוברת "מצוות הארץ בהלכה ובאגדה" שיש בה פרטי דינים מצויים במצות הפרשת חלה בשפה קלה ונעימה, ובכך יקל מעליכם בהלכות אלו.
 
בברכת התורה
דוד שלום נקי
 

 

 

שאלה - 2-#160117 

שם השואל/ת מירים לוי

שלום לכבוד הרב. האם אפשר לאכול בשר וחלב על אותו שולחן? כלומר אדם אחד אוכל בשר  ואדם אחר אוכל חלבי? אם לא כיצד צריך לנהוג? תודה רבה.

תשובה

לכבוד הגברת הנכבדה מרים לוי תחי'
 
באשר לשאלה, אם אפשר ששני בני אדם יאכלו אחד בשר ואחד חלב על שלחן אחד?
 
אדם אחד שאוכל לבדו, אסור שיאכל בשר על השלחן, כאשר מונח חלב בצידו השני של השלחן. וכן להיפך, אסור לאכול חלב על השלחן, כאשר מונח בשר בצידו השני. מכיון שיש חשש שיטעה ויקח מן המאכל הסמוך אליו בטעות ויאכל. 
 
ובשניים שאוכלים, זה חלב וזה בשר, אם הם מכירים זה את זה, אסור להם לאכול על שלחן אחד, מכיון שדרכו של האדם לכבד את מכרו, ויש חשש שמא בטעות יתן לו מהמאכל האסור לו. אולם אם השלחן גדול, ויושבים בריחוק מקום עד כדי שאין האחד יכול להגיע לחברו בהושטת ידו, מותר להם לאכול על שלחן אחד.
 
וכמו כן, אם מניחים ביניהם חפץ שאינו רגיל להיות על השלחן בעת האכילה, מותר להם לאכול יחד בשלחן אחד, אף שיושבים קרוב אחד לשני. שכיון שיש היכר, נזהרים שלא לקחת אחד מחברו. ומלבד מה שצריך שיהיה חפץ שאינו רגיל להיות מונח על השלחן בעת האכילה, צריך גם שיהיה גבוה קצת, כדי שיהיה ניכר, כגון: כיכר לחם שלם שלא אוכלים ממנו בארוחה זו, או איזו קופסה שאין רגילות להניחה על השלחן, אבל טבעת או מפתח אינם נחשבים להיכר, כיון שאינם גבוהים. וכמו כן, קנקן שתיה, כיון שיש רגילות להניחו על השלחן אינו נחשב הפסק, אבל אם אינו רגיל להניחו על השלחן, נחשב הקנקן להפסק. 
 
ומכל מקום, שנים שהזדמן להם לאכול במסעדה על שלחן אחד, ואינם מכירים זה את זה, רשאי אחד לאכול חלב והשני בשר, שכיון שאינם מכירים זה את זה, אין חשש שיתן האחד לשני ממאכלו.
 
ויש להבהיר שאין ההיכר הנ"ל מועיל, אלא רק כאשר שני בני אדם יושבים לאכול בשלחן אחד, אבל אם אדם אחד אוכל חלב, ובצדו של השלחן מונח בשר, לא יועיל ההיכר, וצריך להוציא את הבשר מהשלחן.
 
בברכת התורה
דוד שלום נקי

 

 

שאלה - 1-#160117 

שם השואל/ת אבנר שלום

כבוד הרב שלום, רצינו לשאול בקשר שבת. הלכנו לחברים בערב שבת שגרים ליד הבית  בשכונה. קיבלנו עוגיות לקחת הביתה. יש עירוב בשכונה. האם זה בסדר לטלטל אוכל בשבת אם יש עירוב ? ומה אם האוכל לא נאכל בשבת זה גם בסדר?

תשובה

לכבוד היקר והנעלה אבנר שלום הי"ו.
 
באשר לשאלתך, שכאשר בקרתם אצל חברים בשבת, קיבלתם עוגיות לקחת הביתה, אם ניתן לטלטל ולסמוך על העירוב? ואם אפשר לקחתם על אף שתאכלום בחול ולא בשבת?
 
הנה מן הדין ניתן לסמוך על העירוב שהרבנות המקומית עושה ודואגת בכל עיר. ואמנם מי שרוצה להחמיר על עמו ולא לטלטל, תבוא עליו ברכה, אך בתנאי שהדבר לא בא על חשבון אחרים, וכגון שאשתו צריכה לטלטל את העגלה הכבידה בעלייה ברחוב וכיוצא בזה, שלא ניתן לעשות חומרות על חשבון אנשים אחרים. ואדרבה יחמיר במצוות ואהבת לרעך כמוך, עולם חסד יבנה, איש את רעהו יעזורו, ועוד ועוד.
 
אף אם לוקח את העוגיות לביתו ויאכלם בימי החול, אין בזה משום מכין משבת לחול, כי אין ניכר כאן שום מעשה הכנה, גם כי במוצאי שבת לא יהיה בבית חברו שיוכל לקחתם, נמצא שבלקיחתו עתה בשבת, אינו חוסך שום זמן מבחול.
 
בברכת התורה
דוד שלום נקי
 

שאלה - 1-#030117 

שלום כבוד הרב, האם בשבת שחרית גם משתחווים 4 פעמים כמו ביום חול בעמידה? תודה רבה
תשובה

לכבוד היקר והנעלה דן הי"ו
 
באשר לשאלה: האם בשבת שחרית גם משתחווים 4 פעמים כמו ביום חול בעמידה?
תשובה: כל ההשתחוויות שוות בין בחול בין בשבת ובין בחגים.
 בברכת התורה
דוד שלום נקי

 

 

שאלה - 1-#020117 

לכבוד הרב: מאיפה בסידור אשה מתחילה להתפלל מנחה בשבת בבית לבד? תודה לרב
תשובה

לכבוד הגברת הנכבדה איריס ג.
 
באשר לשאלה, מאיפה אשה מתחילה להתפלל מנחה בשבת בבית?
 
תשובה: מן הדין אשה חייבת תפילה אחת ביממה, ויכולה לבחור איזו תפילה שנוח לה להתפלל, שחרית או מנחה או ערבית. אך טוב שתקבע לעצמה תפילה קבועה. וטוב שתתפלל שחרית. ומכל מקום אין האשה חייבת אלא בברכות השחר ובתפילת עמידה אחת. על כן אם היא מתפללת מנחה, די לה בעמידה בלבד, ואם רוצה, רשאית להוסיף כיד ה' הטובה עליה, גם את קריאת הקרבנות שלפני מנחה, אך כמובן בתנאי שהדבר לא מפריע לניהול הבית. ותן לחכם ויחכם עוד.
בברכת התורה
דוד שלום נקי

 

 

שאלה - 1-#010117 

לכבוד הרב: האם זה חובה לחכות עד זמני רבינו תם בצאת שבת? תודה בת שבע
תשובה

לכבוד הגברת הנכבדה בת שבע תחי'
 
באשר לשאלה, האם חובה לחכות עד זמן רבינו תם בצאת שבת?
 
תשובה: אמנם מן הדין ניתן לעשות מלאכה לאחר חצי שעה מהשקיעה, שזהו צאת השבת הרגיל שרוב העולם נוהגים כן, אולם ראוי ונכון מאוד לכל אדם שלא לעשות מלאכה עד צאת השבת לשיטת רבנו תם [שבחורף הוא כחצי שעה אחר צאת השבת הרגיל, ובקיץ כחמישים דקות], מפני שרוב ככל רבותינו הראשונים הסכימו עמו, וכן דעת מרן השלחן ערוך והרמ"א.
 
ויש לדעת שחומרה זו היא בגדר חובה קודשה, לכל אדם שיכול לעמוד בזה, כי רוב ככל רבותינו הראשונים פסקו כרבנו תם, ומהם: רב סעדיה גאון, הרשב"ם, הראב"ד, הרז"ה, רבנו אברהם אבן עזרא, הרמב"ן, הרשב"א, המאירי, הראב"ן, הרא"ה, העיטור, התרומה, הריטב"א, הראבי"ה, תוספות רי"ד, הריא"ז, אוהל מועד, מהר"ם מרוטנבורג, הר"ן, הרא"ש, המגיד משנה, הסמ"ג, המרדכי, המנהיג, המאורות, רבנו פרץ, רבנו ירוחם, תרומת הדשן, הרוקח, האבודרהם, מהרי"ק ועוד. וכן רבים מגדולי רבותינו האחרונים ספרדים ואשכנזים כאחד: הרדב"ז, המבי"ט, מהרי"ט, ספר חרדים, הב"ח, המגן אברהם [וכתב, שכל גדולי הפוסקים פסקו כן]. המנחת כהן, הפרי חדש, הגאון מליסא, מהר"י עייאש, רבי צדקה חוצין, רבי אליהו שמאע, מהר"י פראג'י, מהר"ח אלפנדארי, פרחי כהונה ועוד. וכן פסקו מרן השלחן ערוך (סימן רסא ס"ב) והרמ"א, ובמשנה ברורה שם. והגאון רבי חיים אבולעפיה וחכמי דורו, הכריזו בחרם על אנשי מקומם, שכל מי שיעיז להקל נגד רבנו תם, ינדו אותו. וכן עשה הגאון רבי שמואל לניאדו.
 
ואמנם מאחר והמנהג הוא כשיטת הגאונים עוד בטרם שנפסק כן בשלחן ערוך, לכן מי שקשה לו להוציא את השבת כרבנו תם, סומך על צאת השבת הרגיל. אך מצוה רבה לפרסם ברבים, שהנכון שלא לעשות מלאכה במוצאי שבת עד זמן רבנו תם, שזהו ספק איסור סקילה וכרת. ובודאי כל ירא ה', יזהר על נפשו בדבר חמור כזה, אחר שדעת רוב ככל הפוסקים כרבנו תם. ומה שיש טענו שרבנו תם דיבר לפי מקומו בצרפת, כתב מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל בספרו הליכות עולם: פשוט לכל מעיין, שדברים אלו לא ניתנו להיאמר כלל, כי הלא רבנו תם מיישב את הסתירה בדברי התנא רבי יהודה שהיה דר בארץ ישראל, ומה לרבי יהודה עם האקלים של צרפת המרוחקת מאוד מארץ ישראל. גם מרן השלחן ערוך שפסק כן, הלא היה דר בארץ ישראל והורה הלכה ליושבים בה, וכן המבי"ט, מהרי"ט, החרדים, הפרי חדש, הגר"ח אבולעפיה ועוד, כולם גאוני ארץ ישראל היו. ובשו"ת דברי יציב כתב: "האומר שסברת רבנו תם היא טעות במציאות, הרי הוא בכלל אפיקורוס, שפוגע בקדושת רבותינו הפוסקים שמפיהם אנו חיים, והרי גדולים אלו היו בארץ ישראל, וראו בעיני קודשם זמן צאת הכוכבים. ומי שאומר שרבנו תם לא דיבר על ארץ ישראל, הבל יפצה פיהו, ודברי רוח הם נגד האמת, ומצוה לפרסם הדבר". עכ"ל. (עיין בשו"ת יביע אומר ח"ב סימן כא, ה"ע ח"ג עמ' קמ, חזו"ע ימים נוראים שפח, חנוכה קפו, שבת א רסח, שבת ב שעג. ח"א תשכג, ח"ד תשטו ועוד)
 
ואולם, מלאכות האסורות בשבת דרבנן, יש להקל לעשותם במקום צורך, קודם צאת השבת של רבנו תם, ככיבוי חשמל, הצטרפות לנסיעה ברכב [כאשר הנהג אינו מוציא שבת כזמן רבנו תם. ונכון שלא יפתח הנוסע את הדלת, כיון שנדלקת מנורה]. וכמו כן, יש להקל לנשים לארגן את הבית, לשטוף כלים בסקוטש רגיל. ויכולה אף להכניס כביסה למכונה ולבקש מילד קטן שילחץ על כפתור ההפעלה, וכל כיוצא בזה.
בברכת התורה
דוד שלום נקי

 

 

שאלה - 2-#171116 

שלום כבוד הרב. האם מותר לאשה גרושה ללכת עם פאה נוכרית צנועה? ואם כן איפה זה כתוב?? 
תשובה

 
לכבוד הגברת צילה תחי' - ט"ז חשון ה'תשע"ז
בדבר השאלה אם יש להתיר לאשה גרושה ללכת בפאה נכרית ברחוב. לדעת רוב ככל הפוסקים אסור לאשה נשואה לצאת בפאה נכרית לרשות הרבים, בשום פנים ואופן. ויש מתירים לצאת בה רק לחצר שאין מצויים שם רבים, אך לא לרשות הרבים ממש. ומכל מקום באשה גרושה או אלמנה שאין חובת כיסוי ראש עליה אלא מדרבנן ולא מן התורה, כתב מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל (שו"ת יביע אומר חלק ד אבן העזר סימן ג) שיש להתיר לה ללכת עם פאה נכרית ברשות הרבים, כשמטרתה למצוא זיווג, אבל אם אינה צריכה זאת כדי למצוא זיווג, שלא תלך עם פאה.
 
ויש להבהיר, שאין ההיתר אלא בפאה עדינה וצנועה, ולא ככל מיני פאות המצויות כיום בעוונות הרבים אשר מכשילים את הרבים, כפאת קוקו, שיער מפוזר, שיער טבעי שלא ניכר שהיא נשואה, פאה ארוכה, פאה המתפזרת לתוך הפנים, וכל כיוצא באלו [שגם לבחורה רווקה אין ללכת בשיער באופן כזה].
 
ואם אפשר טוב שתתן על הפאה איזשהו כיסוי אפילו קטן, להיכר שאין זה שערה הטבעי.
 
וכמו כן, יש לשים לב שחס ושלום לא תתפתה ללכת עם הפאה גם לאחר החתונה, ואדרבה בזכות שתקבל על עצמה שלאחר החתונה תלך בכיסוי ראש מלא, ימציא לה הקב"ה את בן זיווגה מהר, אמן.
 
בברכת התורה
דוד שלום נקי
מורה צדק וראש כולל "אוהל משה"
 

שאלה - 1-#171116 

לכבוד הרב.... אנחנו מאוד אוהבים את הספרים של כבודו. שאלה: אחי מתחתן בחתונה לא בנפרד. האם מותר ללכת. אני ואשתי חרדים??? תודה לכבודו? 
תשובה

לכבוד היקר והנעלה דורון הי"ו - ט"ז חשון ה'תשע"ז
 
בתורה נצטווינו לקרוא קריאת שמע פעמיים בכל יום, ובו אנו מזכירים את האיסור "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם", והיינו שאסור להסתכל בנשים ובדברים המביאים את האדם לידי הרהורים רעים. ובגמרא מסכת בבא בתרא (דף נז עמוד ב) אמרו, המביא את עצמו לידי ניסיון, נקרא רשע. וכתב הרשב"ם שם, ואף על פי שעוצם את עיניו, נקרא רשע, שלא היה לו לקרב עצמו אלא להרחיק את עצמו מן העבירה, כי הרחק מן הכיעור.
 
והלוא אין ספק שריקודים מעורבים של אנשים ונשים יחדיו, אסורים בהחלט איסור חמור ונורא. ואפילו אם אין ריקודים מעורבים ממש אלא אנשים לבד ונשים לבד, אך ללא מחיצה מבדלת ביניהם, ורואים האנשים את הנשים רוקדות, הרי זה איסור חמור מן התורה, שמגרים בעצמם את היצר הרע, ועוברים כמה וכמה איסורים. וכבר אמרו חז"ל, בכל מה שניסה בלעם הרשע לקלל את ישראל לא הצליח, לבד מדבר אחד, שנתן עצה לבלק לשלוח את בנות מואב אצל ישראל, והם יחטיאו אותם, וכיון שאלוהיהם של ישראל שונא זימה, הוא כבר יענישם. וכן היה, כמו שנאמר (במדבר כה א): "וַיֵּשֶׁב יִשְׂרָאֵל בַּשִּׁטִּים וַיָּחֶל הָעָם לִזְנוֹת אֶל בְּנוֹת מוֹאָב... וַיִּחַר אַף ה' בְּיִשְׂרָאֵל... וַיִּהְיוּ הַמֵּתִים בַּמַּגֵּפָה אַרְבָּעָה וְעֶשְׂרִים אָלֶף".
 
ומה שלצערנו הרב ישנם בדורנו כמה עמי הארץ המתחזים כשומרי תורה ומצוות, וטוענים להקל ראש בעניינים אלו, וטענתם כדי שעל ידי כך יכירו הבחורים והבחורות ויבואו בקשרי שידוכין, הרי זו טענת שוא הבל ורעות רוח. ופשוט שאלו הן דעות משובשות, מוקצות ומשוקצות, פסולות ומגונות, ואינן על פי רוח תורתנו הקדושה כלל, והכל מן הסטרא אחרא, ומן התאוות האסורות המגונות והשפלות שבהם, כי הרבה שלוחים יש לו להקב"ה לזווג זיווגים. ומיותר לומר, כי לצערנו הרב כמה מכשולים ואיסורים חמורים נגרמו מהנהגות גרועות אלו ומהדומים להם, וכבר אמרו חז"ל (כתובות יג ע"ב) אין אפוטרופוס [אין ביטוח!] לעריות, שהעריות נפשו של אדם מחמדתם (מכות כג ע"ב). אשר על כן, שומר נפשו ירחק מכל הנהגה שכזו. ואף אם היה רגיל בעבר להשתתף במקומות שיש בהם ריקודים מעורבים, יפרוש מכל זה, שכבר נצטווינו בתורתנו הקדושה (ויקרא יט ב) "קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלוהיכם". ולא יבוש מפני הלועגים עליו ואפילו הם מבני משפחתו, כי אמרו חז"ל (עדיות ז ע"ב): "מוטב שיקרא האדם שוטה כל ימיו, ואל יקרא רשע שעה אחת לפני המקום". וברוך ה' הניסיון מורה שאותם אנשים שהתחזקו באמת בכל ליבם ובכל נפשם, ועמדו איתנים בדעתם שלא להשתתף במקומות כאלו, הבינו אותם בני משפחתם וכבדו את דעתם. אשריהם ואשרי חלקם, מחלקם יהיה חלקנו, שבמקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד. ואמרו בגמרא (מכות כג ע"ב): "צא ולמד מציווי התורה שאסרה לאכול דם, ומה אם דם שנפשו של אדם קצה ממנו, בכל זאת הפורש ממנו מקבל שכר - גזל ועריות, שנפשו של אדם מתאווה להם ומחמדתם, הפורש מהם על אחת כמה וכמה שיזכה לו ולדורותיו ולדורות דורותיו עד סוף כל הדורות!" ואמר הקב"ה: שמעו לי, שאין אדם שומע לי - ומפסיד!" (דברים רבה פרשה ד)
 
וכל זה שייך אף אם יאמר שאינו משתתף בריקודים, כי עצם הכניסה למקום כזה, אין לו היתר. ומכל מקום כיון שהקרבה המשפחתית כל כך גדולה, אפשר שתלך האשה בעת החופה ותאמר מזל טוב, ולאחר מכן תצא משם לביתה, כי לא שייך שאשה שיש לה יראת שמים ולבושה כדת וכהלכה, תשב במקום כזה מעורב, והרי זה בגדר חילול ה', וכאילו נותנים חס ושלום לגיטימציה לדבר זה שנוגד את התורה מכל וכל.
 
זאת ועוד, אם מתאפשר, יש לבקש מהחתן ובני המשפחה שיכבדוהו, שלפחות עד לאחר החופה תהיה הפרדה, וכבר מצוי דבר זה בחתונות מסוימות. ואם באמת יעשו כן, אז רשאי יהיה להשתתף בחופה בלבד, וברור שישים לב לשמור את עיניו, ואז אשריו ואשרי חלקו ומה נעים גורלו. אבל בלאו הכי אין להשתתף אפילו בחופה, ושומר נפשו ירחק מכל וכל מדברים הללו, ואתה את נפשך הצלת.
 
בברכת התורה
דוד שלום נקי
מורה צדק וראש כולל "אוהל משה"

 

 

שאלה - 1-#22916 

אני רווקה חוזרת בתשובה בשנתיים האחרונות חוזרת בתשובה אמיתית בהתחלה מיראה וב"ה בשנה וחצי ואפילו יותר, מאהבה. ראיתי ניסים מהקב"ה הבנתי שהוא תופס לי את היד ומוביל אותי היום אני משלמת בייסורים שבוודאי מתקנים אותי מקבלת הכל באהבה ה' ממרק אותי לפני המון שנים (35 שנה) בצעירותי היה לי חבר גוי ואני יודעת שאפילו שאני רווקה אני אסורה על כהן (לא הרבה יודעים זאת) אולי טוב לפרסם זאת הציבור ידע!!! ויותר לא הלכתי עם גוי,בחודש זה חודש אלול עשיתי יום צום ובאותו יום קראתי ספר שלם של תהילים, כולל פדיון נפש אצל יהודי ירא שמים (בתשלום מינימלי שהבטחתי שאמסור לצדקה,אפילו לא עבורו) ושאלתי אם עשיתי תשובה על כך ועשיתי מהלך בכדי לכפר האם התשובה הפדיון צום וקריאת ספר שלם של תהילים כיפר עבורי,ועכשיו אני מותרת לכהן? יש לציין מרגע שחזרתי בתשובה שומרת נגיעה (תשובה אמיתית)היה לי חבר שש שנים נפרדנו כי לא היה מסוגל לעמוד בקריטריונים של להיות עם בת מלך אמיתית בבקשה תשובה האם אני מותרת לכהן? 
תשובה

תשובה: ידוע מה שאמרו חז"ל במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. וכתב הרמב"ם שהתשובה יש בה שלושה חלקים: וידוי,  חרטה וקבלה לעתיד, דהיינו שיתוודה על חטאיו ויאמר  בפיו שעשה כך וכך, ויתחרט עליהם שיכאב לו למה עשיתי כך וכך, ויקבל על עצמו להבא שלא לשוב לזה החטא לעולם.  על כן לבד מכל מה שעשית, חשוב שתעשי כנ"ל, ובודאי שהקב"ה ישתבח שמו חנון ורחום ארך אפים, כשרואה שהאדם רוצה באמת להתקרב אליו מקבלו באהבה. ומכל מקום לעצם השאלה יש לדעת שאת אסורה לכהן כל ימי חייך , ויהי רצון שהקב"ה ימציא לך במהרה בשמחה חתן ירא שמים בעל מדות טובות ותזכו להקים בית נאמן בישראל על אדני התורה והיראה.  אמן 
 

שאלה - 1-#21916 

האם מותר לנסוע לאומן בראש השנה לחגוג שם מבחינת ההלכה? אני ספרדי נשוי אם ילדים...?

תשובה

מרן רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל היה אומר שלא ראוי לנסוע לאומן בראש השנה ולעזוב את אשתו ובני ביתו בחג לבדם. ראש השנה הוא חג כמו שנאמר "בכסה ליום חגנו", ובחג צריכים להיות בשמחה כמו שכתוב "ושמחת בחגך", ומן הסתם אשה איננה שמחה שבעלה אינו עימה ועם ילדיה בחג. ואולם אם מרגישים צורך גדול בזה, והאשה באמת מסכימה מכל הלב, ואין לה שום חשש צער, וכגון שהולכת למשפחתה רשאים לנסוע.

 

שאלה - 2-#21916 

אם נוסעים לחול בסוכות לבקר קרובים ושם זה יומיים החג ואני גר בארץ ישראל – איך עלי לנהוג?

תשובה

תושב א"י שנוסע לחו"ל בחגים, עליו לעשות יום טוב אחד בלבד, אבל כלפי חוץ ינהג ביום טוב שני כמו יום טוב, והיינו שיתפלל תפילה של חול המועד, אבל לא ידליק אור ולא יסע ברכב, שמא יזלזלו הם ביום טוב שני. ובאיסרו חג יניח תפילין בביתו ואחר כך ילך לבית הכנסת ויתפלל עימהם בלי תפילין, והם יתפללו תפילה של יום טוב, הוא יתפלל תפילה של חול, רק ישים לב שלא ירגישו במעשיו השונים מהם.  

 

שאלה - 3-#21916 

כבוד הרב... רצינו לשאול אם גם בראש השנה חובה לאכול את סעודת היום לפני חצות היום?

תשובה

אין חובה לאכול לפני חצות אבל ישים לב שיאכל משהו לפני חצות שלא יהיה היום נחשב לו כתענית.

 

שאלה - 3-#29616
 שמעתי שיעור הרב בנושא עברה עם אשת איש ונכנסתי לדכאון כאשר הרב אמר שאע'פ שעשיתי תשובה אין לדבר תקון .גדלתי בבית חילוני נג" שנים עשיתי תשובה לפני ג" שנים חי בחו"ל כך שעברתי על אין ספור עבירות כולל בא על גויה, זרע לבטלה, טריפה ועם זאת אשת איש .נשאתי בפעם שניה ואני חוזר לגור בארץ האם יש לי תיקון?

תשובה
ידידי וחביבי, אין ספק כי עוון זה של אשת איש חמור עד מאוד מאוד מאוד, ובגמרא מסכת סוטה דף ד עמוד ב, כל הבא על אשת איש, אפילו הקנהו להקב"ה שמים וארץ כאברהם אבינו, לא ינקה מדינה של גיהנם. ובמסכת בבא מציעא דף נח עמוד ב אמרו, כל היורדין לגיהנם עולים, חוץ משלשה שיורדין ואין עולין. ואחד מהם: הבא על אשת איש. והדברים חמורים עד מאוד כמבואר בדברי חז"ל ובמדרשים ובזוהר הקודש, אולם דע לך כי הבורא יתברך שמו, רחום וחנון ארך אפים ורב חסד, ואין דבר העומד בפני התשובה, וכמו שכותב הרמב"ם בהלכות תשובה: התשובה מקרבת את הרחוקים, אמש היה זה שׂנוּי לפני המקום, משוקץ ומרוחק ותועבה - והיום הוא אהוב ונחמד, קרוב וידיד. אמש היה זה מובדל מה' אלוהי ישראל, צועק ואינו נענה, עושה מצוות וטורפים אותן בפניו. והיום הוא מודבק בשכינה, צועק ונענה מיד, עושה מצוות ומקבלים אותן בנחת ושמחה, ולא עוד אלא שמתאווים להם.
ומה היא התשובה? שיעזוב החוטא את חטאו ויסירהו ממחשבתו, ויגמור בלבו שלא יעשהו עוד, ויתחרט על שעבר. ויעיד עליו יודע תעלומות, שלא ישוב לזה החטא לעולם. וצריך להתוודות בשפתיו ולומר דברים אלו שגמר בלבו. וכל המתוודה בדברים, ולא גמר בלבו לעזוב את החטא, הרי זה דומה לטובל ושרץ בידו, שאין הטבילה מועלת לו, עד שישליך את השרץ, וכן הוא אומר "ומודה ועוזב - ירוחם". וצריך שיפרט את החטא.

והנה צריך לדעת כי לימוד התורה מעלתו כל כך גדולה עד שאם אדם באמת משתדל בו כיאות, זוכה שנמחלים לו עוונות חמורים מאוד, וכמו שאמרו במדרש ויקרא רבה, אמר רב הונא אם נכשל אדם בעברות חמורות והתחייב כריתות ומיתות בית דין, מה יעשה ויחיה? ירבה בעסק התורה יותר מהרגלו. שהתורה מכפרת על כל העוונות החמורות ביותר שחייבים עליהם כרת או מיתה, ומצילה אותו מן הייסורים. ואם אינו יודע ללמוד, יעסוק בצדקה, וגם הצדקה תגן עליו מן היסורים, ומכל מקום מעלת לימוד התורה למעלה מהכל, שתלמוד תורה כנגד כולם.

ולבד מזה, עליך לעיין בספר "לשון חכמים" של רבנו יוסף חיים זיע"א ושם בעיקר בחלק א' כתב תיקונים לכל מיני עוונות שאדם עשה, ובכללם גם העוונות שזכרת, ותעשה ככל מה שכתוב שם.ובזרת השם יתברך 'וסר עוונך וחטאתך תכופר', וטוב שתתייעץ עם חכם שמבין בדברים אלו, כדי שיסביר לך בדיוק היאך עשיית התיקון ולא תטעה.

ואחרי שעשית את כל שלבי התשובה כדת וכהלכה, והרבית בעסק התורה וצדקה, ועשית ככל מה שכתוב בספר לשון חכמים הנזכר, עכשיו יבואו דברי הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך שכתב: "השבים בתשובה, חייבים להאמין באמונה שלימה, שהקב"ה מוחל וסולח לכל השבים אליו באמת. וגם צריכים להודות לה' על שזיכה אותם לעמוד על האמת, ונתן להם לב טהור ומבין לשוב אליו באמת ובתמים". ואדרבה יעבדו את ה' בשמחה, כי זהו רצון ה' שלא יעבדוהו בעצבות, וכמו שכתב רבנו חיים ויטאל (שערי קדושה עמוד כד): דע כי העצבות גורמת מניעת עבודת ה' וקיום המצוות, וביטול עסק התורה, וכוונת התפילה, ומבטל מחשבה טובה לעבוד את ה', והיא שער התחלת גירוי הסתת היצר הרע אפילו לצדיק. וכשעובד את ה' בעיצבון, דומה לעבד העובד את רבו בפנים עצבות וזועפות, ועל ידי כך הקב"ה ושכינתו מסתלקים מעליו, אבל להיפך, בהיותו עובד את ה' בשמחה, מוסיפה לו השמחה חשק רב ואהבה להידבק בו יתברך. ע"כ. ובעזרת השם יתברך, מכאן ולהבא חושבנא טבא ותדקדק במצוות, ובעיקר תקבע עיתים לתורה יום יום, ובשום פנים ואופן, לא יעבור יום אחד בלי שתעסוק בתורה לפחות שעה אחת, ואט אט תשתדל להיות מוסיף והולך בעסק התורה.

שאלה 2-#29616
 שלום לרב אם ספרדי מתחתן ואחר התקס הוא יושב לדבר אם אשתו בחדר - לפני האוכל- האם היא חייבת לחסות את הראש מיד אחר זה? או היא יכולה אחר החתונה. תודה רבה לכבוד הרב - השם יברך.

תשובה
מכיון שהחיוב על האשה לכסות ראשה משעה שהתייחדה עם בעלה, ולזה די אפילו ביחוד קל, ואפילו ישאירו מעט דלת פתוחה עדין שם יחוד על זה וחייבת בכיסוי ראש. על כן יסביר לה לכלה שיוותרו על זה, וינהגו כמנהג אבותינו וגדולי ישראל הספרדים שלא עשו יחוד, ואין צורך להתחכם בכל מיני רעיונות כאלו וכיוצא בהן. 


שאלה - 1-#29616
שלום לכבוד הרב -  שלום, אני בחורה חרדיה רווקה ומעוניינת להוציא רשיון רציתי לדעת אם יש בעיה בענין . אני עדין לא בשידוכים כי אני מחכה לאחותי וחושבת שעד שיש לי זמן וכסף עדיף לעשות את זה לפני החתונה. תודה מראש.

תשובה
בעניינים אלו יש לדעת כי אין כאן מותר ואסור. אלא הכל לפי הענין, באופן שאין שום חשש של ירידה ביראת שמים ופתיחות מסוימת שאינה מתאימה לבת ישראל כשרה ואמיתית. מה גם שמה הצורך לבחורה רווקה לרישיון. בזמנו שאלו את מרן רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל על אשה נשואה שהיה צורך בדבר ממש לקחת את בעלה ומשפחתה, באופן שהרישיון מנע הרבה ביטול תורה וקשיים אחרים, אבל מה לבחורה רווקה עם רישיון. ואולי רק הוצאת הרישיון ללא שימוש בו עד לעת שיהיה בו צורך ממש. ואז תשאלו חכם. גם באופן שהחלטתם כן להוציא, יש להיזהר מאוד בכל מיני פרטים בלימוד הנהיגה שלמיטב ידיעתי זה נעשה על ידי מורה איש ולא אשה. ותן לחכם ויחכם עוד.

ולענין השידוכים, מרן זצוק"ל הורה בזמנו שאין שום צורך להמתין ולחכות לאח או לאחות,  וכל שהגיע הזמן, יפה שעה אחת קודם. וכל שכן בבנות כמבואר בגמרא מסכת פסחים דף קיג ע"א, וכל שכן בדור שלנו שלצערנו הרב, פעמים שקשה מאוד למצוא זיווג של בחור ירא שמים באמת, על כן יש להזדרז בענייני השידוך ככל היותר מהר.


שאלה - #3616
שלום לכבוד הרב - האם חובה ליטול ידיים שקמים  באמצע הלילה עם כלי?

תשובה
לא צריך כלי ורק בבוקר יטול עם כלי.

שאלה - #2616
כבוד הרב- יש לנו דוד חשמל - איך אפשר להדליק אותו בשביל להתרחץ ביום טוב הבא עלינו לטובה? זאת אומרת ביום טוב של שבועות אין לנו דוד שמש האם מותר להזיז את המחוג של השעון שבת  וזה ידלק או לכוון את השעון שבת לפני שבת שזה ידלק?

תשובה
מותר לכוון שעון שבת שידליק את הדוד ביום טוב. ויכוון את השעון קודם השבת. . ואולם רשאי להדליק את הדוד קודם השבת ולכוון את השעון שיהיה על מצב כבוי, דהיינו שהשיניים כלפי חוץ. וביום טוב עצמו יוכל להזיז את השיניים שידלקו בעוד שעה או שעתיים, אך ברור שלא יכוונו שידלק באופן מיידי.

שאלה - #1616
האם מותר להדליק או לכבות מאוורר שעובד על שעון שבת אם עושים תנאי לפני שבת לאותו מאוורר יש מנורה האם מותר לכבות את המנורה בזמן שהמאוורר דולק? אם לא אז איך עושים זאת. תודה לכבוד הרב.

תשובה
מאוורר שעובד על שעון שבת, ועכשו הוא לא פועל, רשאי ללחוץ על הכפתור שבשעה המסוימת שהוא עתיד לפעול, לא ידלק.

 

1   2   3   4   5   6   7